0983 662 664

hạt giống thì là tứ quí trang nông

Hạt Giống Rau Thì Là Tứ Quí

20,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ ẩm: <10%
– Độ nảy mầm: >70%
– Lượng giống gieo trồng trên 1000m2: 1.5-2kg

Hotline: 0983 662 664

Còn hàng