0333 725 623

hạt giống rau muống

Hạt Giống Rau Muống

15,000 VNĐ

– Độ sạch: >97%
– Độ nảy mầm: > 70%
– Lượng trồng/1000m2: 8-10kg

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng