0333 725 623

hạt giống rau mùi

Hạt Giống Rau Mùi

15,000 VNĐ

– Độ sạch: >96%
– Độ ẩm: <10%
– Độ nảy mầm: >75%
– Lượng gieo trồng trên 1000m2: 10-12kg

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng