0333 725 623

hạt giống rau mầm sạch

Hạt Giống Rau Mầm

15,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ nảy mầm: >80%
– Thời gian thu hoạch: 5-7 ngày sau gieo

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng