0333 725 623

hạt giống rau má

Hạt Giống Rau Má

20,000 VNĐ

– Độ sạch: >80%
– Độ ẩm: <7%
– Độ nảy mầm: >70%

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng