079 986 4565

hạt giống rau má

Hạt Giống Rau Má

20,000 VNĐ

– Độ sạch: >80%
– Độ ẩm: <7%
– Độ nảy mầm: >70%

Hotline: 079 986 4565

Còn hàng