079 986 4565

Hạt Giống Rau Húng Quế

8,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ ẩm: <10%
– Tỷ lệ nảy mầm: >80%

Hotline: 079 986 4565

Còn hàng