0983 662 664

hạt giống rau húng lủi

Hạt Giống Rau Húng Lủi

20,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ nảy mầm: >75%
– Thu hoạch: 80-85 ngày sau gieo

Hotline: 0983 662 664

Còn hàng