0983 662 664

hạt giống rau đay trắng

Hạt Giống Rau Đay Trắng

15,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ ẩm: <10%
– Độ nảy mầm: >70%
– Lượng trồng trên 1000m2: 200-300 gram

Hotline: 0983 662 664

Còn hàng