0333 725 623

hạt giống rau đay đỏ

Hạt Giống Rau Đay Đỏ

15,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ ẩm: <10%
– Độ nảy mầm: >70%
– Thu hoạch: 30-45 ngày sau gieo

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng