0333 725 623

hạt giống rau càng cua

Hạt Giống Rau Càng Cua

20,000 VNĐ

– Độ sạch: >95%
– Độ ẩm: <13%
– Độ nảy mầm: >70%
– Thu hoạch: 5-7 ngày sau gieo

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng