079 986 4565

hạt giống cải ngọt

Hạt Giống Rau Cải Ngọt

15,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ ẩm: <10%
– Độ nảy mầm: >85%

Hotline: 079 986 4565

Còn hàng