0333 725 623

hạt giống ớt xiêm

Hạt Giống Ớt Xiêm (ớt chỉ thiên)

20,000 VNĐ

– Độ sạch: >99%
– Độ ẩm: <10%
– Tỷ lệ nảy mầm: >90%
– Lượng gieo cho 1000m2: 5-10gr

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng