0333 725 623

hạt giống ớt sừng vàng ba tri

Hạt Giống Ớt Sừng Vàng Ba Tri

25,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ ẩm: <10%
– Độ nảy mầm: >75%
– Lượng gieo trồng trên 1000m2: 15-20 gram

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng