0333 725 623

hạt giống mướp hương

Hạt Giống Mướp Hương Quả Dài

20,000 VNĐ

– Độ sạch: >99%
– Độ ẩm: <10%
– Độ nảy mầm: >80%
– Lượng gieo trồng trên 1000m2: 150-170 gram

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng