0333 725 623

hạt giống dưa hấu tí hon

Hạt Giống Dưa Hấu Tí Hon

25,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ ẩm: <8%
– Độ nảy mầm: >80%
– Khối lượng tịnh: 10 hạt

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng