0333 725 623

hạt giống đu đủ đài loan ruột vàng

Hạt Giống Đu Đủ Đài Loan Ruột Vàng

30,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ ẩm: <10%
– Độ nảy mầm: >75%
– Lượng trồng trên 1000m2: 180 – 200 cây.

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng