079 986 4565

Hạt giống đậu rồng ngắn ngày

Hạt Giống Đậu Rồng Ngắn Ngày

20,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ ẩm: <12%
– Độ nảy mầm: >10%
– Lượng trồng trên 1000m2: 1-1.5 kg

Hotline: 079 986 4565

Còn hàng