0333 725 623

hạt giống chanh dây

Hạt Giống Chanh Leo

25,000 VNĐ

– Độ sạch: >99%
– Độ nảy mầm: > 85%
– Thời gian nảy mầm: 1-2 tuần sau gieo

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng