0333 725 623

hạt giống cải bẹ xanh mỡ

Hạt Giống Cải Bẹ Xanh Mỡ

15,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ ẩm: <10%
– Độ nảy mầm: >85%

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng