0333 725 623

hạt giống cà chua đen f1

Hạt Giống Cà Chua Đen F1

25,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ nảy mầm: >80%
– Lượng dùng/1000m2: 6-8gr
– Thời gian thu hoạch: 75-80 ngày sau trồng

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng