0333 725 623

hạt giống bí đỏ tròn

Hạt Giống Bí Đỏ Tròn ( Bí Ngô)

25,000 VNĐ

– Độ sạch: >95%
– Độ ẩm: <10%
– Độ nảy mầm: >80%
– Lượng trồng trên 1000m2: 150 – 200 gram

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng