0333 725 623

hạt giống hoa xác pháo

Hạt Giống Hoa Xác Pháo Đỏ

25,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ nảy mầm: >80%
– Nhiệt độ gieo: 17-23 độ C

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng