079 986 4565

hoa sen cạn mix

Hạt Giống Hoa Sen Cạn Mix

25,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ nảy mầm: >80%
– Nhiệt độ gieo: 18-25 độ C

Hotline: 079 986 4565

Còn hàng