079 986 4565

hạt giống hoa oải hương

Hạt Giống Hoa Oải Hương

25,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ nảy mầm: >80%
– Nhiệt độ gieo: 18-22 độ C

Hotline: 079 986 4565

Còn hàng