0333 725 623

hạt giống hoa hồng xanh leo

Hạt Giống Hoa Hồng Xanh

30,000 VNĐ

– Độ sạch: >99%
– Độ ẩm: <10%
– Độ nảy mầm: >80%
– Khối lượng tịnh: 15 hạt

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng