0333 725 623

hat giong da yen thao ru

Hạt Giống Hoa Dã Yên Thảo Rủ Mix

25,000 VNĐ

– Độ nảy mầm: >80%
– Độ sạch: >98%
– Nhiệt độ Sinh Trưởng: 15-35 độ C

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng