0333 725 623

hoa da lat mĩx

Hạt Giống Hoa Đà Lạt Mix

25,000 VNĐ

– Độ nảy mầm: >80%
– Nhiệt độ gieo: 18-25 đọ C
– Độ sạch: >98%

Hotline: 0333 725 623

Còn hàng