079 986 4565

hạt giống hoa bìm bìm mix

Hạt Giống Hoa Bìm Bìm (Bìm Bịp)

25,000 VNĐ

– Độ sạch: >98%
– Độ nảy mầm: >80%
– Nhiệt độ ST: 20-25 độ C
– Khối lượng tịnh: 50 hạt

Hotline: 079 986 4565

Còn hàng